Βοηθητικές Ύλες Τροφίμων

Η συστηµατοποίησητης παραγωγής τροφίµων απαιτεί γρήγορη και ασφαλή παρασκευή τελικών προϊόντων, καθώς και συνεχή ενηµέρωση για τις νέες ανάγκες. Στην Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. δίνουµε απαντήσεις στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις των πελατών µας, µε τη µεγάλη και στοχευµένη επιλογή των Βοηθητικών Υλών και των πρόσθετων συστατικών που απαιτεί η βιοµηχανία τροφίµων.

Επιστροφή