Τσάι Special
Τίτλος Περιγραφη Χαρακτηριστικά
Λευκό Τσάι Κίνας Pai Mu Tan Τσαι λευκό
  • Δοσολογία
    12-15 gr σε 1 lt νερό
  • Τρόπος Χρήσης
    Βρασμός: 3-4 λεπτά στους 100 °C
Επιλογή

** Όλα τα εμπορευματα προέρχονται από περισσότερες από μια χώρες