Αρωματικές Ύλες

Η Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. συνεργάζεται µε µεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους παραγωγής αρωµάτων, για όλες τις κατηγορίες τροφίµων. Η υψηλή ποιότητα και αρωµατική απόδοση των προϊόντων µας, σε συνδυασµό µε την χαµηλή δοσολογία χρήσης, εξασφαλίζουν µια ξεχωριστή και ταυτόχρονα οικονοµική λύση για τον αρωµατισµό των τροφίµων.

Τα αρώµατα που αναφέρονται στον κατάλογο είναι ενδεικτικά. ∆ιαθέτουµε αρώµατα για όλα τα τρόφιµα και µπορούµε να καλύψουµε όλες τις ανάγκες των πελατών µας.

Επιστροφή