Δίχτυα για ρολό

Πρόκεται για μια ομάδα προϊόντων απαραίτητη για το πελατολόγιό μας, καθώς η συστηματοποίηση της παραγωγής τροφίμων απαιτεί γρήγορη και ασφαλή παρασκευή τελικών προϊόντων, καθώς και συνεχή ενημέρωση για τις νέες ανάγκες. Στα βοηθητικά μας προϊόντα θα βρείτε αρίστης ποιότητας ελαστικό δίχτυ για ρολό.

Επιστροφή
Τίτλος Περιγραφη Χαρακτηριστικά
3-12 Άσπρο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή
3-12 Κόκκινο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή
3-14 Άσπρο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή
3-14 Κόκκινο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή
3-16 Άσπρο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή
3-16 Κόκκινο
 • Δοσολογία
  -
 • Τρόπος Χρήσης
  Φούρνος, κατσαρόλα
Επιλογή

** Όλα τα εμπορευματα προέρχονται από περισσότερες από μια χώρες